ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Иновации.бг 2015

Иновации.бг 2015

Възоснова на данни от Европейската академия за иновационен мениджмънт, Иновации.бг 2015 анализира силните и слабите страни на българските фирми в процеса на комерсиализиране на иновациите. Въпреки, че 80% от фирмите имат иновационни стратегии, те рядко се съобщават ясно на персонала на фирмата. Тъй като иновационните стратегии имат потенциала да оптимизират използването на ограничени ресурси, пъленият им ефект не може да се постигне, ако на се комуникират с персонала, бизнес партньорите и клиентите на иновативните фирми.

Доклад Иновации.бг 2015 “Иновационно поведение на българските фирми” PDF