ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Иновации.бг 2015

Иновации.бг 2015

Докладът Иновации.бг дава ежегодна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той съдържа препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите в България и в ЕС, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания и отчита специфичната икономическа, политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на страната.

Възоснова на данни от Европейската академия за иновационен мениджмънт, Иновации.бг 2015 анализира силните и слабите страни на българските фирми в процеса на комерсиализиране на иновациите. Въпреки, че 80% от фирмите имат иновационни стратегии, те рядко се съобщават ясно на персонала на фирмата. Тъй като иновационните стратегии имат потенциала да оптимизират използването на ограничени ресурси, пъленият им ефект не може да се постигне, ако на се комуникират с персонала, бизнес партньорите и клиентите на иновативните фирми.

Доклад Иновации.бг 2015 “Иновационно поведение на българските фирми” PDF

Още публикации

Блог