ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Иновации на работното място

Иновации на работното място

Докладът представя резултатите от проучване сред малките и средните предприятия в България за въведени иновации на работното място, които са нови управленски практики, водещи до промяна на модела на организация на работните процеси и организационната култура предприятията.

PDF

Още публикации

Блог