ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Иновационен форум по ОП „Конкурентоспособност”

Иновационен форум по ОП „Конкурентоспособност”

На 26 юли 2010 г. се проведе Иновационен форум, по инициатива на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 (ОПК), със съдействието на Enterprise Europe Network при фондация “Приложни изследвания и комуникации”.

Целта на форума беше да се обсъдят възможностите за повишаване на усвояемостта на средствата по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” на оперативната програма и за оптимизиране на предоставената подкрепа в областта на иновациите в съответствие с потребностите на българските предприятия и актуалните тенденции и приоритети в развитието на иновационната политика на страната.

Във форума взеха участие представители на научната общност, браншови, бизнес, консултантски и неправителствени организации, държавни институции, работещи в областта на иновациите с ключова роля в процеса на разработване и изпълнение на българската иновационна политика.

По време на форума бяха отправени конструктивни предложения, свързани с възможностите за подобряване на работата на ОПК, които да променят концепцията, заложена за подкрепа на иновациите в рамките на ОПК, за да бъде тя работещ инструмент.

Иновационният форум по ОП „Конкурентоспособност“ бе открит от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Той бе категоричен, че иновациите са източник на растеж и конкурентоспособност. Целта на министерството е да направи достъпен за българските предприятия ресурс за иновации в размер на милиони евро. Министър Трайков подчерта, че в дългосрочна перспектива иновациите заемат основно място в развитието на бизнеса. В икономическата си стратегия българското правителство залага на 3 основни приоритета – информационни технологии, екотехнологии и услуги, свързани със здравето. Икономическият министър припомни, че правителството прие като национална цел за 2020 г., финансирането за научно-развойна дейност и внедряване на иновации да достигне 2% от БВП, при 0,65% понастоящем. Освен това „за първи път държавата ще субсидира до 50% за R&D за приоритетни проекти, одобрени от правителството, което е една от промените в Правилника км Закона за насърчаване на инвестициите”, каза министър Трайков. Той обяви също, че е започната работа по специален Закон за Националния иновационен фонд, както и че “в подкрепа на европейските политики правителството застана зад проекта на ЕК – Enterprise Europe Network, с която се подпомагат малки и средни предприятия за внедряване на иновации и трансфер на технологии”.

За допълнителна информация за събитието:

Ангел Милев
Даниела Чонкова
тел.: 02/ 9733000
Фондация “ Приложни изследвания и комуникации“
Enterprise Europe Network – България

Още публикации

Блог