ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Кръгла маса: Мястото на началното образование в превенцията на речта на омразата, дискриминацията и радикализацията

Кръгла маса: Мястото на началното образование в превенцията на речта на омразата, дискриминацията и радикализацията

Над 30 експерти от държавни институции, образователната система и неправителствения сектор обсъдиха на 15 юни възможните методи, чрез които превенцията на речта на омразата, дискриминацията и радикализацията на младите хора да започне още от началния етап на образование.

На кръглата маса Луиза Шахбазян от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ представи едногодишната работа на екип от начални учители, педагогически съветници и психолози, които разработват специална методика за 1-4 клас. Новото в методиката е, че тя не изисква специални часове в и без това натоварената учебна програма. Група от учители доброволци избра 10 теми, които могат да се приложат в часовете по различни предмети, като предвидените уроци се преподават по различен начин. В съответния час учителят прилага интерактивни методи и свързва съответен урок с подходяща тема, насочваща към развитието на толерантност и приемане на различията. За домашна работа учениците трябва да разработят заедно с родител идея за някакво общо извънкласно занимание с участието на децата, родители и техните учители.

Разработените 10 модулни занятия по този тристепенен модел ще бъдат издадени в специален наръчник за учителя и ще позволят на всеки начален учител да ги приложи в своя клас, без да нарушава ритъма на преподаване на задължителния материал.

Изпълнителният директор на Национална мрежа за децата Георги Богданов представи своя изследователска работа за езика на омразата и дискриминацията във Фейсбук.

Мариета Радулова от Асоциация „Родители“ представи сходни методики за работа в училище с деца от начален курс, които организацията прилага редица училища.

Генадий Матвеев, педагогически съветник в 26 СОУ „Йордан Йовков“ и един от методистите в проекта за превенция на речта на омразата и дискриминацията, който е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, представи случаи от своята практика. Той потвърди не само възможността, но и ефикасността на превенционната работа сред най-малките ученици.

Секретарят на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Константин Томанов представи изследване за радикализацията на младите хора и видовете екстремистки и радикални групировки, които действа в България. Той изтъкна специално опасната тенденция на възраждане на неонацизма.

В дискусията се включиха експерти от министерствата на образованието и на вътрешните работи, от Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, столични училища и неправителствени организации.

 

Още публикации

Блог