ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Материали от петия семинар в подкрепа на предприемачеството на тема „Финансиране чрез европейските рамкови програми“

Материали от петия семинар в подкрепа на предприемачеството на тема „Финансиране чрез европейските рамкови програми“

На 14 септември 2012 г. в зала 1 на Фондация „Приложни изследвания и комуникации” се проведе петия семинар в подкрепа на предприемачеството на тема „Финансиране чрез европейските рамкови програми”. Участниците в семинара бяха 65 човека, представители на бизнеса, науката и публичната администрация.

Семинарът е част от поредицата от събития в подкрепа на бизнеса, организирани от Enterprise Europe Network – Българияпри Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в партньорство с Фондация SOS Предприемачи.

Основната тема на семинара бяха европейските рамкови програми – Седма рамкова програма, програма за Иновации и конкурентоспособност, програма Интелигентна енергия Европа. В първата част на програмата представихме общо отделните рамкови програми и активните конкурси по тях. Следобедната сесия беше с практическа насоченост и разгледахме ключови моменти за участие в рамковите програми, фирма Ontotext и Българска фотаволтаична асоциация ни запознаха с казуси от практиката за успешно включване в проекти по тези програми, а последния панел е свързан с банково финансиране и кредитиране на проекти на малки и средни предприятия.

Презентации от събитието:
Общо представяне на Седма рамкова програма, Емилия Домусчиева
Представяне на активните конкурси по 7РП, Мария Александрова
Общо представяне на Рамкова програма за иновации и конкурентоспособност, Ангел Милев
Програма Интелигентна енергия Европа, Емилия Домусчиева
Enterprise Europe Network – консултантска подкрепа за проектно финансиране, Мария Александрова
Успешно включване в рамковите програми на фирма Ontotext, Марин Димитров
Успешно включване в рамковите програми на Българска фотоволтаична асоциация (БФА), Венелина Величкова
Гаранционни схеми за МСП, Българска банка за развитие
Механизъм за микрофинансиране „Джобс”, Българска банка за развитие

За допълнителна информация:
тел.: 02/973 3000
Емилия Домусчиева, emilia.zakova(at)online(dot)bg
Мария Александрова, maria.alexandrova(at)online(dot)bg

 

Още публикации

Блог