ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Международни експерти изготвиха препоръки за подкрепа на устойчиви, социални и пестеливи иновации в Черноморския регион

Международни експерти изготвиха препоръки за подкрепа на устойчиви, социални и пестеливи иновации в Черноморския регион

В началото на ноември 2017 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира в София двудневен международен семинар „Популяризиране на социални, устойчиви и пестеливи иновации в страните от региона на Черно море ”. Събитието се проведе в рамките на проекта „Black Sea Horizon”, в който фондацията е партньор. Той се финансира по рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Социални предприемачи, представители на фирми, граждански организации и университети от Армения, Азербайджан, Австрия, България, Германия, Грузия, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна взеха участие в събитието. Някои от тях представиха примери за успешни практики и проекти от сферата на устойчивите, социалните и пестеливите иновации.

Концепцията за устойчиви иновации бе представена от Зоя Дамянова, програмен директор на фондацията. Тя коментира резултатите от проекта „Обществено участие в разработването на обща рамка за оценка и управление на устойчивите иновации” (CASI), който е финансиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз и е координиран от организацията.

Феликс Гайдушек от Центъра за социални иновации (ZSI), Австрия, говори за пестеливи иновации и коментира резултатите от проекта „Подкрепа за развитието на политическото сътрудничество между Индия и Европа в областта на научните изследвания и иновациите“ (INDIGO POLICY), който разглежда темата.

Антониус Шрьодер от Техническия университет в Дортмунд представи темата за социални иновации чрез проекта “Социални иновации: движеща сила за социална промяна” (SI-DRIVE).

Участниците споделиха своя опит със социални, устойчиви и пестеливи иновации и обсъдиха възможностите, предизвикателствата, бариерите и движещите сили, касаещи тематиката. Целта беше заедно да формират препоръки към регионалните, национални и международни институции и автори на политики.

След представянето на всички практики и проекти участниците избраха и трите най-интересни, които да бъдат представени на следващия форум от проекта в Тбилиси на 6 и 7 декември. В
международния уъркшоп представители на публичните власти и неправителствени организации ще обсъдят трите концепции за социални, устойчиви и пестеливи иновации. Акцент на срещата ще бэъдат и резултатите от София, като целта е да се изберат приоритетни препоръки как да подкрепят най-ефективно устойчивите, социалните и пестеливите иновации в Черноморския регион.

По-подробна информация за събитието в София на английски език, както и всички презентации на представените иновативни практики и проекти, може да намерите тук.

 

Още публикации

Блог