ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Международни експерти проучват иновациите и бизнес моделите в градското земеделие в България

Международни експерти проучват иновациите и бизнес моделите в градското земеделие в България

Седем регионални власти, изследователски институти и организация за подпомагане на бизнеса от 5 европейски страни се събират, за да проучат местните инициативи за градско земеделие у нас и в Европа, да обменят добри практики и да предложат мерки и планове за устойчиво развитие на тази дейност. CityZen е инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и още шест международни партньора, и се финансира от Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG EUROPE 2014-2020.

CityZen цели баланс между добрите земеделски традиции и новите технологии, така че градското земеделие да се превърне в ценен ресурс за градовете, привлекателна бизнес възможност, социална и екологична тенденция. Проектът обхваща анализ и препоръки по национални и регионални политики и финансови инструменти за по-добро оползотворяване на ресурсите в градска среда (производство на прясна и безопасна храна, управление на хранителни отпадъци, по-привлекателна градска среда) и за подкрепа на „зелено“ градско предприемачество.

„Градското земеделие преживява бум в София в и големите български градове през последните 4-5 години, събира неправителствени организации и граждани основно посредством социалните медии или по съседство, превръща се в актуална тема и за научните изследователи. Въпреки това остава встрани от фокуса на националните и регионалните политики и разчита на местните общности и частно финансиране за развитието си. Необходимо е да се установи законодателна рамка и да се развият устойчиви бизнес модели за комерсализация на агропродуктите от градските градини. Чрез CityZen се надяваме да подпомогнем Министерството на икономиката при мониторинга на различни социални, екологични и бизнес ефекти от дейността на Регионалните иновационни центрове по процедурата на ОПИК. Ще се радваме, ако възможностите за развитие на зелени и устойчиви градове чрез градско земеделие и еко-иновации достигнат до повече градове и региони в България“, заяви Марко Хайдиняк, експерт към фондацията.

CityZen се реализира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в ролята на координатор, от Фонда за регионално развитие на Централна Македония от Гърция, кметството на община Бежа и Сдружението на общините в Байшу Алентежо (CIMBAL) от Португалия, Висшето техническо училище по аграрно инженерство към Университета във Валядолид и Фондацията за природно наследство на Кастилия и Леон от Испания, и от Института за изследвания на развитието на селските райони в университета Гьоте Франкфурт / Майн от Германия.

Повече информация за CityZen можете да намерите на страницата на инициативата.

 

Още публикации

Блог