ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Насилието в контекста на онлайн културата „Омраза за забавление”

Насилието в контекста на онлайн културата „Омраза за забавление”

Националният център за безопасен Интернет представи резултатите от свое изследване върху онлайн-агресията на международната конференция „Да предпазим децата и младите хора онлайн” на 22-21 септември във Варшава. Изследването беше проведено онлайн сред 213 деца на възраст 12-18 години, 33 родители и 1033 учители.

Резултатите показаха, че преобладаващата част от учениците смятат, че изпращането и получаването на агресивни електронни съобщения в повечето случаи е просто за забавление (80%) и само в 20% от случаите целта е да се нарани другия. Повече от половината от учениците споделят, че са изпращали обидни или унизителни съобщения на непознати с цел да се позабавляват на чужд гръб.

Отговорите на родителите и учителите показват, че техните представи за поведението на децата в Интернет са много близки до действителното поведение, за което споделят учениците, с едно изключение – възрастните подценяват колко често децата се отнасят агресивно с непознати.

Проучването демонстрира, че повечето деца с агресивно поведение в Интернет нямат преднамерено желание да наранят другия. Дори когато съобщенията са обидни или унизителни, и двете страни ги възприемат като безобидна шега. Изглежда, че в дигиталното общество се е зародила култура „Омраза за забавление”, функционираща като среда, в която децата експериментират със своята идентичност, социалните рамки и норми чрез отъждествяване с негативното.

За съжаление възприемането на тази форма на насилие като безобидна може да обясни и липсата на по-сериозно отношение от страна на много възрастни в случаите, когато онлайн насилието прерастне в онлайн тормоз. Още повече, че приемането на тази култура води до изкривяване на самите социални норми и води до още по-шокираща онлайн-агресия и още по-силно изразено агресивно поведение. Ефективни мерки за справяне са промяната на действащите нагласи чрез обучение на децата в ненасилствена комуникация, развиване и обогатяване на техните социални умения, както и утвърждаване на позитивни социални норми в Интернет пространството.

Можете да свалите презентацията на български от тук.

 

 

Още публикации

Блог