ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Национални бюлетини „Наука и бизнес“

Национални бюлетини „Наука и бизнес“

Представените тук бюлетини са изготвени в рамките на проект „Наука и бизнес”. Проектът се осъществява от Министерството на образованието, младежта и науката, в сътрудничество с Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Той е насочен към създаване на ефективни инструменти и изграждане на благоприятна среда за активно взаимодействие между представителите на научните среди и бизнеса.

Брой 1/2012: Храни, селско стопанство и биотехнологии
Брой 2/2012: Нови материали и технологии с приложение в екологията, фармацията, медицината и енергията
Брой 3/2012: Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
Брой 4/2013: Информационни и комуникационни технологии
Брой 5/2013: Зелена химия
Брой 6/2013: Иженерни науки, оптика и електроника
Брой 7/2013: Научни инструменти
Брой 8/2013: Клъстерни практики в България
Брой 9/2013: Технологичен трансфер и разпространение на знание
Брой 10/2013: Успешни иновационни практики
Брой 11/2013: Академичното предприемачество
Брой 12/2013: Изгряващи български интернационални компании

Още публикации

Блог