ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Национално представително изследване „Онлайн поведение на децата в България“

Национално представително изследване „Онлайн поведение на децата в България“

За първи път от 2010 г. беше извършено национално представително изследване. Резултатите ще бъдат издадени в 3 поредни тематични доклада със сравнителен анализ за тенденциите през изминалите 6 години.

Кратък обобщаващ доклад за резултатите от проучването.

Още публикации

Блог