ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Национално проучване „Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца?“

Национално проучване „Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца?“

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, координатор на Националния център за безопасен интернет, представя национално представително изследване по темата „Дигитално грамотни ли са родените в дигиталната епоха деца?“. То е проведено от агенция Маркет линкс сред български деца на възраст от 9 до 17 години и техните родители.

Докладът към проучването използва резултатите от националното представително изследване от 2016 г. и ги сравнява с данните от 2010 г., там, където е приложимо.

Според данните от проучването, средната възраст, на която децата започват да използват интернет, е паднала от 9 г. през 2010 г. на 8 г. през 2016 г. Най-често малчуганите влизат в онлайн света за пръв път на около 7 години.

Според проучването има ръст в използването на всички устройства спрямо 2010 г., но най-значително увеличение се наблюдава при лаптопи (56%,) смартфони (35%) и таблети (57%). 66% от децата използват социални мрежи ежедневно, само 38% споделят изображения и текст всеки ден. Родителите правят все по-малко неща онлайн с децата си с покачване на възрастта. Независимо от възрастта, само 36% от родителите извършват дейности, свързани с интернет с децата си.

Четете доклада към проучването тук.

 

Още публикации

Блог