ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Нов проект проучва проблема с неподаването на статистически данни за изследователската активност на предприятията у нас

Нов проект проучва проблема с неподаването на статистически данни за изследователската активност на предприятията у нас

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ стартира 6-месечен проект, който цели да проучи нагласите и възможностите за разрешаване на проблема с неподаването на данни за изследователската активност на предприятията към Националния статистически институт в рамките на Годишните финансови отчети.

В проекта са предвидени конференция и фокус групи с представители на предприемаческата среда, на браншовите и бизнес организации, с Министерството на икономиката и Националния статистически институт, така и на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите. Целта е да се предложат конкретни стъпки за подобряване на събираемостта на данните за изследователска и иновационна дейност в рамките на съществуващото законодателство. Ще бъде изготвен доклад с препоръки към институциите.

Това е важно, защото тази информация се генерира от Евростат на европейско равнище и става основа за сравнителните резултати на страната по отношение на иновативната дейност. „Изсветляването“ на тази дейност е ключово за позиционирането на бизнеса на международно ниво и за повишаване авторитета на страната сред държавите иноватори. Данните от Европейското иновационно табло 2019 сочат, че България е предпоследна по иновационно представяне на малки и средни предприятия (МСП). Налице е спад от 16% на МСП с продуктови и процесни иновации и спад от 57% на разходите за иновационна дейност.

Проектът „Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика“, се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта „Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика“ е да проучи нагласите и възможностите за разрешаване на проблема с неподаването на данни за изследователската активност на предприятията към Националния статистически институт в рамките на Годишните финансови отчети.

Очаквайте подробности!

Още публикации

Блог