ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Образованието и науката, а не икономиката, са приоритетни за развитието на иновациите според предизборните платформи

Образованието и науката, а не икономиката, са приоритетни за развитието на иновациите според предизборните платформи

Предизборно политическите сили посочват образованието и науката, а не икономиката като приоритетни за стимулиране и развитие на иновациите в страната, показва анализ на програмите на десетте най-големи партии и коалиции за вота на 26 март. Експертите от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ анализираха платформите на „БСП за България“, „Воля“, ГЕРБ, „Да, България“, „АБВ – Движение 21“, ДОСТ, ДПС, „Нова Република“, „Обединени патриоти“ и „Реформаторски блок“.

Обзорът показва, че политическите сили планират цели и мерки, насочени преди всичко към три под-области:

• подобряване на съществуващите и създаване на нови финансови инструменти и данъчни облекчения за подкрепа на приоритетни целеви групи – малки и средни предприятия, (млади) предприемачи, високотехнологични и новостартиращи фирми;

• модернизация и повишаване ефективността на науката и образованието за постигане на по-висока конкурентоспособност;

• увеличаване на финансирането за наука и образование. Мнозинството от целите и мерките са насочени към увеличаване на финансирането за конкретни области или дейности, но не и към подобряване на съществуващите слабости в сегашните институции и техните функции.

Много по-малко са целите и мерките за подобряване на бизнес средата като анти-монополни политики, ефективна съдебна система и намаляване на административната тежест, по-ефективно управление на публичните средства. Извън тези области, се открояват и две групи мерки, които въпреки че са насочени към изпълнение на конкретна цел, представляват хоризонтални приоритети за стимулиране на иновациите: развитие на е-управление и подкрепа за организации, насърчаващи иновациите, като центрове за технологичен трансфер, за научноизследователска и развойна дейност, високо-технологични паркове, е-технологични борси и т.н.

Обзорът на партийните програми е част от подготовката на годишния доклад Иновации. бг, водеща инициатива на Фондацията в подкрепа на националната политика в областта на науката, технологиите и иновациите.

Анализът на целите и мерки за развитие на науката, технологиите и иновациите в партийните програми показва, че мнозинството от политическите сили предлагат препоръки, които са били посочени и в доклада Иновации.бг 2016.

Коалициите „БСП за България“ и „Движение 21-АБВ“ излизат с конкретни предложения за нарастващо публично финансиране за иновации, докато „Да, България“ предлага комплексни решения.

ГЕРБ е единствената партия, която планира развитие на посредническата инфраструктура като важен елемент на националната иновационна система и фактор за скъсяване на връзките между науката и бизнеса. „Воля“ и „Обединени патриоти“ не предвиждат в платформите си мерки за развитие на науката, иновациите и образованието.

Два проблема остават изцяло извън фокуса на политическите партии – отчитането на научноизследователската дейност към Националния статистически институт, както и проблемът с диференцираното заплащане на труда на изследователите от страните от Централна и Източна Европа спрямо тези от Западна Европа.

Първият проблем има пряка връзка със сравнителните анализи в рамките на Европейския съюз по отношение на иновационния потенциал и дефинира мястото на България в Европейското иновационно табло. Както е известно, България се доказва като устойчиво скромен иноватор (Иновации.бг 2016), като през някои от последните години успява да изпревари единствено Румъния. Подаването на коректна информация от иновационните предприятия в България към Националния статистически институт във връзка с тяхната изследователска и иновационна дейност не само е свидетелство за изградена иновационна култура, но има директно влияние върху тази незавидна за страната ни позиция, която на практика е силно подценена.

Вторият проблем е ключов по отношение на продължаващото изтичане на изследователски кадри и висококвалифицирани специалисти в посока западни изследователски центрове и университети. За неговото решаване са необходими съвместните усилия на всички страни от региона на ЦИЕ, както и силно изявена инициатива на национално равнище. Частично решение на този въпрос е възможността за получаване на допълнителен бонус за работа по проекти, финансирани от програма „Хоризонт 2020“ .

Подробности четете в приложените таблици .

Съобщение за пресата

За допълнителна информация и връзка с медиите:

Мая Цанева

maya.tsaneva(at)online.bg

тел. 02/ 9733000

 

Още публикации

Блог