ARC FUND
ARC FUND / Публикации / От дигитална компетентност към дигитално гражданство

От дигитална компетентност към дигитално гражданство

Второ издание: Методически наръчник за развиване на дигитално-медийна грамотност, съдържащ 11 разработени тематични интерактивни занятия на базата на учебно съдържание за 1-4 клас:

PDF

Още публикации

Блог