ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Оценка на уебстраниците на общините в България

Оценка на уебстраниците на общините в България

Този доклад е резултат от проекта на фондация ПИК за оценка на общинските уебсайтове, осъществен в периода март – октомври 2004 с подкрепата на ПРООН – България. Изследването разглежда наличието и качеството на общо 125 общински уебсайта и е опит да се определи нивото на развитие на е-правителство на общинско ниво в България и да се идентифицират позитивни примери, които да се трансферират като най-добри практики. Изследването се основава на адаптиране на подробна методология за оценка на уебсайтове (i.e. KEeLAN – Ключови елементи на мрежите на електронните местни власти). Българските общини се класират по критерии като: ползваемост на уебсайтовете; функционалности, включително възможност за достъп за хора с увреждания; възможности за обратна връзка, които да позволяват на гражданите да участват в изработването на политика на местно ниво; електронни услуги, които са достъпни чрез уебсайтовете и др.

Резюме на изследването
Изтеглете пълния текст
(PDF file, 2MB)

Още публикации

Блог