ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Първа Европейска младежка мрежа срещу екстремизма “YouthCAN”

Първа Европейска младежка мрежа срещу екстремизма “YouthCAN”

На 4 юни 2015 г. в Осло бяха положени основите на първата Европейска младежка мрежа срещу екстремизма и свързаното с него насилие. Над 180 представители на граждански организации от 20 страни, работещи със и за младежи, сред които Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, координатор на Националния център за безопасен Интернет, и Центърът за изследване на демокрацията се обединиха около идеята за по-активно включване на младите хора в борбата срещу екстремизма.

По време на откриването норвежкият министър-председател Ерна Солберг подчерта, че младите хора имат ключова роля в борбата с екстремизма, но трябва да бъдат подкрепени със съответни ресурси и политики. Обединението е в отговор на нарастващата радикализация сред младите хора в Европа. Според Съвета за сигурност на ООН над 25 000 граждани на европейски държави помагат на място или от разстояние на радикални групировки като Ислямска държава, крайно леви и крайно десни движения.

Много от тях са млади хора на възраст от 13 до 17 години, които, водени от нуждата за принадлежност, търсят мястото си в редиците на такива организации. Рисковете са особено високи в страните по границите на ЕС, където мобилността на радикалните лидери е улеснена, а в обществото съществува етническо разделение и нетърпимост. Това налага спешни мерки от страна на международните институции, държавите и гражданския сектор за превенция на маргинализирането и въвличането на младежите в дейности, които насърчават критичното им мислене и ги мотивират да изразят идентичността и потребностите си по съзидателен, ненасилствен начин.

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ представи дейността си за превенция на речта на омразата и дискриминацията чрез интерактивно обучение в начален етап „Деца, учители и родители срещу езика на омразата и дискриминацията“, която се съфинансира от Програмата за подкрепа на неправителствените организации по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Много европейски организации се съгласиха, че мерките за превенция на радикализацията започват от развиването на толерантност сред децата и усилията в тази посока трябва да започват от най-ранна възраст, като училището има водеща роля в този процес. От голяма важност е и ранната дигитална и медийна грамотност, тъй като много от радикалните групировки използват интернет и социалните медии, за да привличат деца и млади хора чрез подвеждащи материали и изкривено отразяване на събития.

Изграждането на младежката мрежа “YouthCAN” е по инициатива на норвежкото правителство в отговор на състоялата се през февруари 2015 г. в Белия дом среща на върха за противодействие на екстремизма и насилието. Резултатите от срещата с гражданските организации бяха представени пред лидери на международни организации и висши държавни служители от 35 страни, които поеха ангажимент да подкрепят със системни мерки превенцията и справянето с радикализацията сред

 

Още публикации