ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Проверяваме в интернет валидността на „Гражданска отговорност“

Проверяваме в интернет валидността на „Гражданска отговорност“

Гражданите вече ще могат да проверяват валидността на застраховката си „Гражданска отговорност“ в страницата на комисията по финансов надзор. Системата дава възможност да се установи дали водач, причинил пътно-транспортно произшествие, има сключена валидна застраховка за управляваното от него МПС.

Проверката се извършва в приложението „Проверка на застраховка „Гражданска отговорност”, намиращо се в заглавната интернет страница на КФН. В първото предвидено поле се въвежда регистрационният номер на моторното превозно средство. Във второто предвидено поле се въвжедат зададените контролни символи или цифри, след което операцията се потвърждава с бутон „Търси”. По този начин се получава информация дали съответното МПС има валидна „Гражданска отговорност“ и какъв е срокът на застраховката. Данните са актуални към момента на проверката.

В случай, че проверяваното МПС има валидна застраховка, но в системата няма данни за това или срокът на действие на застрахователната полица e неточен, следва да се уведоми Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд. За целта може да се използва адрес на електронна поща – grajdanska@fsc.bg, или да се попълни електронен формуляр, намиращ се на страницата на приложението. Трябва да се предоставят данни за номера на МПС, на рамата, име на застраховател, при който е застраховано МПС, № на полицата, датата на сключване, началната и крайна дата на покритие на застраховката. Попълненият формуляр се получава в Гаранционния фонд и в КФН.

 

Още публикации

Блог