ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Различни региони, общи предизвикателства: изводи от втория семестър на проекта „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“ (ESSPO)

Различни региони, общи предизвикателства: изводи от втория семестър на проекта „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“ (ESSPO)

Експерти от 8 европейски държави анализират предизвикателствата пред ефективната подкрепа за малките и средни предприятия. В рамките на проекта „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“ (ESSPO) представители на неправителствени организации, общини и институции анализират ефективността и предизвикателствата пред националните и регионални програми за развитие на бизнеса с цел оптимизация.Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ анализира българския опит по Националния иновационен фонд.

През последните месеци експертите направиха преглед и дадоха препоръки по работата на националните инструменти на свои партньори. Целта е да се направи анализ на добрите практики и слабостите в дейността им. Един от изводите е, че в държавите участници в проекта има както недостатъчна децентрализация и достъп до ресурси, така и примери за пълна автономия и сериозно финансиране за подкрепа на МСП, а също и от почти никакъв до сериозен опит и експертиза.

Подходът, който проектните партньори прилагат, е да се разгледа ситуацията във всеки регион или страна, и след това да се очертаят общите специфични проблеми. „Нуждите на малките и средни предприятия са в основата на всички политики, но разбирането за тях често е повърхностно, смесица от желания и изисквания. Сериозна дискусия по темата ще покаже какви са основните проблеми“, се казва в прессъобщение на ESSPO.

На срещата на екипа в Тарту, Естония, през юни колегите се обединиха около мнението, че финансовите инструменти в подкрепа на МСП са специфични, и е по-подходящо да се разработят различни методики за проучване на предизвикателствата пред фирмите. Предстои обсъждането им на следващата среща на партньорите по проекта в през октомври в Германия.

Целта на проекта „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на МСП“ (ESSPO) е да се анализират механизмите за мониторинг и оценка на инструментите за подкрепа на МСП в осем европейски държави. ESSPO стартира през януари 2016 г. и ще приключи през декември 2020 г.

Четете резюмето на постигнатите резултати по проекта тук.

Следете FB страницата на проекта.

 

Още публикации

Блог