ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Шеста рамкова програма: обзор

Шеста рамкова програма: обзор

Тази брошура, публикувана от фондация ПИК и Министерството на образованието и науката, прави обзор на основните характеристики на Шеста рамкова програма за изследвания и технологично развитие (6 РП) на ЕС. Брошурата може да послужи като ръководство за българските участници за различните дейности, финансови схеми, тематични области и типове проекти, които са предвидени за финансиране по 6 РП. в брошурата са дадени линкове към документи и уебсайтове за по-подробна информация по специфични проблеми.

Изтеглете брошурата

Още публикации

Блог