ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Тематичната диаграма на IPRHelpdesk за международната патентна заявка

Тематичната диаграма на IPRHelpdesk за международната патентна заявка

Международна патентна заявка – тематичната диаграма на IPRHelpdesk, е специално преведена и адаптирана за българските потребители и партньори на АРК Консултинг и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Материалът представя на кратко същността на патента, критериите за патентоспособност и обектите, подлежащи на патентоване, вариантите на придобиване на патентна закрила и в частност – спецификата на системата за патентоване, функционираща по реда на Договора за патентно коопериране – кой, къде и кога трябва да подаде международната патентна заявка, през какви етапи преминава тя в хода на процедурата по патентоване, съответните разходи и други важни въпроси, свързани с нея.

Пълен текст на Тематичната диаграма за межуднародната патентна заявка (PCT)

За допълнителна информация:
Фани Колева
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг
Enterprise Europe Network – България
fanny.koleva(at)online.bg
тел. 02/ 9733000

 

Още публикации

Блог