ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Венцислав Славков: Целта ни е да се създаде нов санитарен стандарт за дезинфекция в условията на COVID 19

Венцислав Славков: Целта ни е да се създаде нов санитарен стандарт за дезинфекция в условията на COVID 19

Д-р инж. Венцислав Славков е създател и управител на българо-немската фирма за специализирани системи за автоматизация на индустриалното производство „СПЕСИМА“ ООД. Фирмата е победител в Конкурса “Иновативно предприятие на годината 2018” в категорията “Пазарно лидерство”. СПЕСИМА създаде кабина за дезинфекция, която може да се използва при борбата с COVID 19, както и в производства с високи хигиенни изисквания, в болници и на обществени местя и в институции.

“Целта на кабината беше да се създаде нов санитарен стандарт за дезинфекция на хора и обекти в условията на пандемията на COVID 19, но интересът към разработката е много голям и е от разнородни браншове. През периоди на кризи обръщаме внимание на оптимизация на персонала и разходи, инвестиране в иновативни продукти, които могат бързо да се внедрят след отминаване на кризата. Ролята на EEN България е решаваща в този момент, защото тя е мостът между търсенето и предлагането на стоки и услуги в ЕС“, казва д-р инж. Венцислав Славков.

Здравейте г-н Славков и поздравления за Вашата кабина за дезинфекция. Кабината е един от българските значими приноси в борбата срещу COVID-19. Разкажете ни как я създадохте?

Идеята за създаване на кабината за дезинфекция бе провокирана от появата на COVID 19 с цел подпомагане на здравните заведения , но нейното приложение може да бъде много по-мащабно, например за хранително-вкусовата промишленост, туристическите услуги, селското стопанство, куриерските фирми, летища, гари, училища и т.н. Целта ни е да се създаде нов санитарен стандарт за дезинфекция на хора и обекти в условията на пандемията на COVID 19.

Разработката на кабината, която е защитена със запазена марка и заявка за полезен модел в Патентното ведомство на Р България, се извърши за рекордно кратък срок – 2 седмици, от идейния проект до изработката на прототипа. По-тежка се оказа процедурата, свързана с подбора на подходящ дезинфектант /биоцид/ за работа с нея, който да е ефективен, безопасен за хората, сертифициран от Министерство на здравеопазването (МЗ), и да не оставя следи върху облеклата на хората, които минават за дезинфекция. Инструкциите за експлоатация, сервизната и конструктивната документация и най-вече сертифицирането по СЕ нормите на безопасност също отнеха много време.

До края на май очакваме да имаме напълно завършен и изпитан продукт, готов за комерсиализация. Интересът към разработката е много голям и е от разнородни браншове. Предвижда се кабината да се предлага в два варианта за вътрешно и външно монтиране. Гаранционният срок е 24 месеца и окомплектовката е изцяло българска.

Имате ли и други проекти, свързани пряко или косвено с решаването на предизвикателствата на настоящата ситуация?

Имаме още два сходни продукта, които възнамеряваме да разработим, а именно автомивка за безконтактно миене и дезинфекция на автомобили и UV инсталация за дезинфекция на работни помещения.

Какви са уроците, които научихте и приложихте като предприемач и иноватор по време на извънредната ситуация? Какво променихте и адаптирахте в управлението на фирмата, на производството?

COVID 19 не е първата криза , с която СПЕСИМА се сблъсква. Ние преминахме успешно главно поради гъвкавостта на мениджмънта ни и през прехода 1990 -2001 г., през финансовата криза 2008 – 2009 г. През периоди на кризи обръщаме внимание на оптимизация на персонала и разходи, инвестиране в иновативни продукти, които могат бързо да се внедрят след отминаване на кризата.

Както знаете, СПЕСИМА е съосновател и член на УС на Клъстер „Мехатроника и автоматизация“. Вярваме в клъстерната организация на взаимодействие, при която на база изграденото взаимно доверие, бързо и ефективно могат да се споделят и пренасочат човешки и материални ресурси.

Иновациите са ключови в настоящия икономически и социален период за преодоляване последствията от COVID-19. Какви са Вашите очаквания в сферата, в която се развивате? На какво ще заложите в развитието си до края на годината?

Основната ни дейност е свързана с автоматизация на индустриалните процеси главно в областта на машиностроенето и автомобилостроенето. В момента тези отрасли в Европа, а и в света, са спрели. При нас ситуацията е същата – нямаме никакви поръчки. Въпреки това подготвяме и се стремим да оптимизираме оферти за наши клиенти, създаваме материални запаси с цел бързи доставки след приключване на кризата.

Сега най-важното е запазване на здравето и работните места за персонала на СПЕСИМА. В момента сме на 75 % натоварване – намалено работно време, но всички служители са на работа. Прилагаме всички препоръчани от МЗ мерки за безопасност.

Променя ли се управлението на иновационните процеси, на маркетирането на продукти и на внедряването на процеси? Как?

Кризата има и позитивни страни. Когато ресурсите са ограничени, а пазарите липсват, се търсят креативни решения за диверсификация на продукти, намаляване на материалните разходи, оптимизация на работните процеси и др. Това е времето, през което се създават и нови продукти и услуги.

Вашата компания е победител в Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2018“. Какво Ви донесе тази награда?

Наградата, която ние много ценим, ни донесе самочувствието, че иновациите и творчеството, търсенето на нови пътища за оптимизация на процесите, са мерките, които могат да ни преведат през трудностите и да съхранят създаденото в компанията над 30 г. „ноу-хау“.

Вие ползвате услугите EEN-България. Какво поред Вас е тяхното място при възстановяването на фирмите от кризата?

Ролята на EEN България е решаваща в този момент, защото тя е мостът между търсенето и предлагането на стоки и услуги в ЕС, тя обединява материален и човешки ресурс, като го насочва в приоритетни направления за ЕС. Тази подкрепа за бизнеса от EEN е катализаторът, който може да стартира новите и така необходими икономически промени и рестартиране на индустрията.

 

 

Още публикации

Блог