ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Зелени Иновации.бг 2014

Зелени Иновации.бг 2014

Изменението на климата и нарастващата конкуренция са сред основните предизвикателства пред държавите – членки на Европейския съюз. Иновациите са ключов фактор за тяхното решаване. Реализирането на икономическия и екологичния потенциал на зеления растеж чрез насърчаване на зелените технологии е една от основните цели на стратегията Европа 2020. Българското правителство също се ангажира да насърчава зеления растеж, за да се постигнат целите на ЕС в областта на енергетиката и климата.
Целта на този доклад е да направи преглед на напредъка в екологизирането на българската икономика.

Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 2.5 MB)

Още публикации

Блог