ARC FUND

Бизнес, експерти и институции обсъдиха идеи за Иновационната стратегия за интелигентна специализация ю

Предприемачи, представители на Министерство на икономиката и на областните администрации, експерти от неправителствения сектор, браншови и бизнес организации, и университетски преподаватели от шестте района за планиране в България се включиха във фокус групите по подготовката на концепция за интелигентна специализация на България за 2021-2027. Фокус групите по темата „Интелигентна специализация в България – възможности и предизвикателства“ са в рамките на проекта „Ефективна и прозрачна политика за интелигентна специализация на България 2021 – 2027“. Той е финансиран от ОП „Добро управление“ в...

Иван Йосифов: Телемедицината подпомага, а не застрашава комуникацията и физическия преглед при лекар

Иван Йосифов е изпълнителен директор на „Найкомс“ ЕООД -българска иновативна компания, която предлага система за телемедицина. „Найкомс“ спечели наградата в категория „Социална иновация“ в Конкурса „Иновативно...

Книжка с приказка и игри за децата до 7 г. и Наръчник за родители „Дигитално-медийна грамотност – лесно, като игра“

Комплект за родители на малки деца, включващ книжка с приказка, представяща по подходящ за децата начин основните рискове онлайн и наръчник за родители за основните опасности за децата в интернет.
PDF

Международни експерти проучват иновациите и бизнес моделите в градското земеделие в България

Седем регионални власти, изследователски институти и организация за подпомагане на бизнеса от 5 европейски страни се събират, за да проучат местните инициативи за градско земеделие у нас и в Европа, да обменят добри...