ARC FUND
ARC FUND / Събития / Онлайн проучване проучва нагласите на фирмите за деклариране на иновативната им дейност

Онлайн проучване проучва нагласите на фирмите за деклариране на иновативната им дейност

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ изпълнява проект „Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика“. С тази цел разработи кратък онлайн въпросник, свързан с проучване на причините за неподаването на данни за изследователската и иновационната активност на българските иновативни компании.

Въпросите целят проучване на нагласите на иновативните предприятия и тази основа да се предложат мерки за решаването на този проблем. „Изсветляването“ на иновативните предприятия ще допринесе значително за определяне на реалните позиции на България на европейско ниво и ще позволи разработването на релевантни политики.

Проучването е онлайн базирано, напълно анонимно и неговите резултати ще бъдат използвани само в агрегиран вид. То се осъществява от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ в съответствие с европейските и националните изисквания за социални изследвания и ще Ви отнеме около 10 минути за попълване на онлайн въпросника.

Благодарим Ви предварително за Вашето участие! Ще се радваме, ако го насочите и към Ваши партньори с иновативна дейност. Ще сме Ви благодарни, ако попълните въпросника до 2 октомври, петък.
Проектът „Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика“, се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта „Скритите иновации: Анализ на изследователската и иновационната активност, която остава необхваната от официалната статистика“ е да проучи нагласите и възможностите за разрешаване на проблема с неподаването на данни за изследователската активност на предприятията към Националния статистически институт в рамките на Годишните финансови отчети.

 

Още публикации

Блог