ARC FUND
ARC FUND / Публикации / FutureFood6 семинар

FutureFood6 семинар

На 20 юни т.г. фондация „Приложни изследвания и комуникации” проведе семинар в рамките на инициативата FutureFood6, на който представи резултатите от проведените интервюта и отговори на он-лайн въпросник на над 150 експерта от цялата страна. Проучването целеше да се оцени настоящото положение в областта на безопасността и качеството на храните в няколко аспекта – законодателство, инфраструктура, осведоменост, както и да се прецени влиянието на 28 ключови технологии за бъдещото развитие на тази област до 2020 г. На семинара бяха представени и обсъдени четири визии за бъдещото развитие на хранителната и питейната индустрия по отношение на качеството и безопасността ха храните за страните от централна и Югоизточна Европа. Участници в семинара бяха представители на хранителната и питейната индустрия, държавната администрация, научните и академичните среди, браншовите организации и медиите.

Проектът FutureFood6 «Здравословни и безопасни храни за бъдещето: Технологичен форсайт за България, Хърватия, Чешка Република, Унгария, Румъния и Словакия» се изпълнява в рамките на Шестата рамкова програма на ЕК от 1 февруари 2007 г. с продължителност 24 месеца. Координира се от UNIDO и се реализира с участието на организации от България, Румъния, Хърватска, Чешката република, Унгария и Словакия.

Проектът е фокусиран върху хранителната индустрия, с акцент върху качеството и безопасността на храните по протежение на цялата производствена верига. Целта му е да насърчи внедряването на нови управленкси практики, технологии и бизнес модели чрез изграждането на платформа за качество и безопасност на храните в държавите от Централна и Източна Европа.

За допълнителна информация:
Деница Маринова
тел. 02/ 9733000
denitsa.marinova@online.bg

Доклад с резултатите от проучването за България (PDF, 700 KB)

 

Още публикации

Блог