ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Информационен ден за 7 Рамкова програма

Информационен ден за 7 Рамкова програма

На 25 февруари Фондация ПИК организира информационен ден „Как да участваме в Седма рамкова програма на Европейската комисия”, който привлече над 50 участника от около 40 фирми, научни институти и лаборатории от София и страната. Информационният ден се проведе в рамките на европейския проект Медиатранс, осъществяван от Фондация ПИК в консорциум с още 4 държави.

Г-жа Емилия Домусчиева, координатор на проекти от фондацията, представи на участниците информация за протичането на Деня на проектните предложния в ИКТ- сектора, състоял се на 22 януари в Будапеща и организиран от Главна дирекция „Информационно общество и медии” на Европейската комисия и унгарската Национална агенция за изследвания и технологии.

С подробна презентация г-жа Домусчиева запозна присъстващите с работните програми и инструменти в Седма рамкова програма на Европейската комисия. Голям интерес предизвика презентацията „Как се подава проектно предложение по 7РП”. Чрез нея участниците бяха информирани за процедурите и необходимите документи за подаване на проектно предложение, за условията и пътищата за създаване на консорциум по проект, за процедурите на ЕК за оценка на проектните предложения. Внимание беше отделено и на начините за управление на проекти, финансовите условия и възможните подходи за успешно реализиране на европейски проект. Презентациите предизвикаха много конкретни въпроси, на които беше даден отговор или информация къде точно могат да се намерят допълнителни подробности по отделните програми.

Координаторът на проекта Медиатранс във Фондация ПИК Георги Апостолов запозна присъстващите с идеята на проекта да се подпомогнат малките и средни предприятия в медийния сектор да отговорят на технологичните предизвикателства и да запазят конкурентната си способност на един все по-концентриращ се пазар с цел да се запази медийното разнообразие в Европа. Той покани участниците да попълнят профил на своята компания или организация на сайта на проекта www.mediatrans.org, както и да поместят там конкретни идеи за проект, за да може чрез тази онлайн платформа да потърсят партньори за изработване на проект и подаването ми за финансиране по Седма рамкова програма на ЕК.

Презентации:
Структура, работни програми и инструменти в 7РП
Как се подава проектно предложение по 7РП
Проектът Медиатранс

 

Още публикации

Блог