ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Покана за фокус група за подготовка на концепция за интелигентна специализация на България за периода 2021-2027

Покана за фокус група за подготовка на концепция за интелигентна специализация на България за периода 2021-2027

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Министерството на икономиката работим по подготовката на концепция за интелигентна специализация на България за следващия програмен период 2021-2027.

Каним ви на 22 и 23 юли на онлайн фокус-група в Zoom с представители на изследователската общност и бизнес средите от различните региони за планиране. Целта е да установим нагласите към технологичното и икономическото профилиране в страната и резултатите от политиката на интелигентна специализация. Очакваме Вашите предложения и идеи за политиките в тази област през следващия програмен период.

Ако имате желание и възможност да се включите, моля, пишете на е-mail teodora.georgieva@online.bg. Моля, пишете от кой регион сте, коя организация или компания представяте.

Фокус-групата се организира с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, по проект „Ефективна и прозрачна политика за интелигентна специализация на България 2021-2027“.

 

Още публикации

Блог