ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Проф.Теодора Георгиева: Иновациите са не просто „модерни“, те са единственият начин за печелене на конкурентни предимства

Проф.Теодора Георгиева: Иновациите са не просто „модерни“, те са единственият начин за печелене на конкурентни предимства

„Бизнесът демонстрира все по-ясно изразена подготвеност при разработването на иновационни проекти, при печеленето на външно финансиране и взаимодействието с изследователски и университетски звена“, подчерта проф. Теодора Георгиева, експерт към Фондация ПИК, в интервю за юнския брой (брой 74, стр.68) на списание Икономика.

Георгиева каза, че най-иновативните сектори не само в България, но и в света, са високотехнологичните. „По отношение на националния казус, специално внимание заслужава секторът на информационните и комуникационните технологии. Той е водещ по редица показатели, като добавена стойност, ръст на дела в Брутен вътрешен продукт и износа, както и по внедрени нови продукти и услуги“.

Експертът призова предприемачество да влезе в програмите още от началните класове, както и за „правилни“ стимули за бизнеса да иновира. „В редица държави има данъчни стимули за назначаване на висококвалифицирани кадри, за внедряване или износ на нови продукти и процеси. Важен фактор е също пълното влизане в сила на електронното правителство“, подчерта тя.

Интервюто четете онлайн тук.

 

Още публикации

Блог