ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Тематичните диаграми на IP Helpdesk за търговската марка на ЕС и международната търговска марка (Мадридската система) – вече и на български език

Тематичните диаграми на IP Helpdesk за търговската марка на ЕС и международната търговска марка (Мадридската система) – вече и на български език

Търговска марка на ЕС и Международна търговска марка (Мадридска система) – тематичните диаграми на IP Helpdesk, са специално преведени и адаптирани за българските потребители и партньори на АРК Консултинг и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Материалите представят на кратко знаците, които могат да бъдат регистрирани като търговски марки, и правата, произтичащи от регистрацията, възможните варианти за подаване на заявка за търговска марка на ЕС и необходимите условия за използване на Мадридската система за международна регистрация на марки. Разкрити са предимствата на двете системи и възможното взаимодействие между тях, етапите на процедурите за придобиване на права върху търговски марки посредством използването им, свързаните с това разходи и други важни въпроси, отнасящи се до тях.

За допълнителна информация:
Фани Колева
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг
Enterprise Europe Network – България
fanny.koleva(at)online.bg
тел. 02/ 9733000

 

Още публикации

Блог