ARC FUND
ARC FUND / Публикации / Тематичните диаграми на IP Helpdesk за търговската марка на ЕС и международната търговска марка (Мадридската система) – вече и на български език

Тематичните диаграми на IP Helpdesk за търговската марка на ЕС и международната търговска марка (Мадридската система) – вече и на български език

Търговска марка на ЕС и Международна търговска марка (Мадридска система) – тематичните диаграми на IP Helpdesk, са специално преведени и адаптирани за българските потребители и партньори на АРК Консултинг и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Материалите представят на кратко знаците, които могат да бъдат регистрирани като търговски марки, и правата, произтичащи от регистрацията, възможните варианти за подаване на заявка за търговска марка на ЕС и необходимите условия за използване на Мадридската система за международна регистрация на марки. Разкрити са предимствата на двете системи и възможното взаимодействие между тях, етапите на процедурите за придобиване на права върху търговски марки посредством използването им, свързаните с това разходи и други важни въпроси, отнасящи се до тях.

Пълен текст на Тематичната диаграма за търговската марка на ЕС
Пълен текст на Тематичната диаграма за межуднародната търговска марка (Мадридска система)

За допълнителна информация:
Фани Колева
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг
Enterprise Europe Network – България
fanny.koleva(at)online.bg
тел. 02/ 9733000

 

Още публикации