ARC FUND

Публикации

Чрез своето консултантско звено – АРК Консултинг, Фондацията координира за България Европейската мрежа за МСП (Enterprise Europe Network), която им съдейства да подобрят позициите си на международния пазар - консултира бизнеса, изследователските и браншовите организации при кандидатстване по Рамковите програми на ЕК, включително Европейския съвет по иновации, подпомага установяването на международни партньорства, изгражда капацитет у МСП за управление на иновационните процеси, за дигитализация и въвеждане на устойчиви бизнес модели.

В обхвата на целевата група попадат МСП с висок потенциал за растеж или разработване на иновации. Услугите са отворени за предприятия от всички сектори на икономическа дейност. Портфолиото от услуги включва достъп до финансиране, търсене на партньори, консултинг за устойчиво развитие, дигитална трансформация, въвеждане на устойчиви бизнес модели.

Радиопредаване за иновации и предприемачество събра експерти и бизнесмени в ефира на Радио София

На 21 април в ефира на Радио София се състоя третото поред специализирано радиопредаване по темата за иновациите и предприемачеството в партньорство с Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и Work and Share coworking space. Божидар Георгиев, Ангел Чурешки, проф. Мария Воденка и експертът от Министерство на икономиката Илияна Илиева говориха по различни теми, свързани с развитието на конкурентна бизнес среда. Илияна Илиева, зам. главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, разказа за процедурата...

Международна конференция за предприемачество събира експерти и представители на бизнеса от няколко поколения

На 22 март 2019 г. в Международно висше бизнес училище ще се съберат представители на бизнес организации, акселераторски програми, стартъп и серийни предприемачи, експерти и научни изследователи, за да обсъдят развитието на бизнес средата у нас. Български и международни учени представят резултати от над 60 изследвания в областта на развитието на човешките ресурси, дигитализацията на икономиката, интелигентната специализация, кръговата икономика, образованието. Представители на Министерство на икономиката, на Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП, на Изпълнителна агенция „Оперативна...

Иновации.бг 2018

Докладът Иновации.бг осигурява ежегодно надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той прави препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания в света и отчита специфичната икономическа, политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на България. Предназначен е за лидерите в обществения и частния сектор в страната. Иновации.бг 2018 разглежда изпълнението на...

Иновации.бг 2017

Докладът Иновации.бг осигурява ежегодно надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той прави препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания в света и отчита специфичната икономическа, политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на България. Предназначен е за лидерите в обществения и частния сектор в страната. Иновации.бг 2017 разглежда технологичната...

Програма „Киберскаут“ на Националния център за безопасен интернет е сред 10-те най-добри в Европа

Обучителната програма „Киберскаут“ на Центъра за безопасен интернет и Теленор България зае почетното 9-о място в конкурса за Европейската награда за превенция на престъпността, който се проведе през декември 2017 г. Програмата „Киберскаут“ бе номинирана да представлява България в тазгодишния конкурс за Европейската награда за превенция на престъпността, посветен на онлайн сигурността. Тя беше представена в рамките на Конференция на добрите практики, организирана от естонското председателство на Съвета на ЕС в Талин на 15 декември. Общо на конференцията бяха представени програми и...

Докладът Иновации.бг 2017 разглежда технологичната обвързаност на националната икономика в европейски и глобален мащаб

Водеща тема на годишния национален доклад Иновации.бг 2017 е технологичната обвързаност на националната икономика в европейски и глобален мащаб. Специален акцент е поставен върху автомобилостроенето и свързаните производства, по отношение на които България е притегателен център за чуждестранните инвеститори не само от позициите на системен интегратор, но и като R&D център и източник на нови технологични решения. И през 2017г. България е единствената страна членка на ЕС (остров на стабилност), която не регистрира напредък в областта на иновационния потенциал за последните седем години...

„Киберскаут“ на Националния център за безопасен интернет се бори за Европейската награда за превенция на престъпността

На 14 декември в Талин, Естония, ще бъдат обявени най-добрите 3 европейски проекта в областта на киберсигурността. На форума ще бъдат представени всички 18 номинирани проекта в рамките на Конференция на добрите практики, сред които е и Програмата за обучение на петокласници за киберскаути на Националния център за безопасен интернет. Програмата за обучение на петокласници за киберскаути на Националния център за безопасен интернет продължава вече три поредни години с подкрепата на Теленор България. По нея вече са обучени над 500 ученици на възраст 11-12 години в над 30 населени места в страната...

Експертният съвет по иновации обсъди проектодоклад Иновации.бг 2017

На 30 ноември Експертният съвет по иновации към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ обсъди проекта на годишния доклад Иновации.бг. Тази година той разглежда темата за мястото на България в глобалните технологични вериги. Докладът ще бъде официално представен на Тринадесетия национален иновационен форум на 15 декември. Експертният съвет по иновации към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ се състои от представители на изследователи от организацията, представители на научноизследователските среди, на неправителствения сектор, медиите и на институциите...

Международни експерти изготвиха препоръки за подкрепа на устойчиви, социални и пестеливи иновации в Черноморския регион

В началото на ноември 2017 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организира в София двудневен международен семинар „Популяризиране на социални, устойчиви и пестеливи иновации в страните от региона на Черно море ”. Събитието се проведе в рамките на проекта „Black Sea Horizon”, в който фондацията е партньор. Той се финансира по рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Социални предприемачи, представители на фирми, граждански организации и университети от Армения, Азербайджан, Австрия, България, Германия, Грузия, Молдова, Румъния, Русия...

Тематичната диаграма на IPRHelpdesk за международната патентна заявка

Международна патентна заявка – тематичната диаграма на IPRHelpdesk, е специално преведена и адаптирана за българските потребители и партньори на АРК Консултинг и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Материалът представя на кратко същността на патента, критериите за патентоспособност и обектите, подлежащи на патентоване, вариантите на придобиване на патентна закрила и в частност – спецификата на системата за патентоване, функционираща по реда на Договора за патентно коопериране – кой, къде и кога трябва да подаде международната патентна заявка, през какви етапи преминава тя в хода на...