ARC FUND

Иновациите: европейски, национални и регионални политики

Ред. проф. Марин Петров, председател на Експертния съвет по иновации към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и преподавател в Университета по национално и световно стопанство – София Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, 2008 ISBN 978-954-9456-12-7 718 страници Настоящата книга е продължение на монографията „Иновациите – политика и практика“, издадена от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ през 2004 г. Тя третира актуални иновационни проблеми в страната, но се фокусира и върху конкретни практически...