ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2019 Годишен отчет

2019 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2019

Иновации.бг е водещата инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК) от 2004 г. насам. Тя включва доклада Иновации.бг, Националния иновационен форум и конкурса „Иновативно предприятие на годината“.

  • Докладът Иновации.бг предоставя годишна оценка на иновационнoто представяне на българската икономика, както и на текущото състояние и очакваното развитие на иновационната система. Водещата тема на Иновации.бг 2019 г. е европейската политика за наука и иновации в следващия програмен период 2021 – 2027 и инструментите, предвидени за постигане на амбициозните ú цели.
  • Националният иновационен форум (НИФ) е платформа за обмен на идеи и сътрудничество между правителството, бизнес общността и изследователските организации. Tой подкрепя иновационната дейност на българските фирми и насърчава укрепването на иновационния потенциал на икономиката чрез въвеждането на нови продукти и технологии, и способства за установяване на бизнес контакти с европейски партньори.
  • Конкурсът „Иновативно предприятие на годината“ е отворен за участие на кандидати от всички сектори на икономиката в цялата страна. Наградата отличава иновативни предприятия, които са разработили нови или значително са подобрили съществуващи продукти, услуги или процеси през последните три години.

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог