ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2016 Годишен отчет

2016 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2016

През 2016 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК) отбеляза своята двадесет и пета годишнина, продължавайки да работи за популяризирането и изграждането на информационно общество и икономика на знанието в национален и международен контекст. През тези години Фондация ПИК затвърди позицията си на пионер в областта на приложните изследвания и анализи, както и в сферите на форсайт и гражданско участие, иновации и подкрепа за бизнеса, иновационна политика и изграждане на капацитет. Фондацията се стреми да адресира някои от най-актуалните проблеми, пред които е изправено обществото не само в България, но и в Европа като цяло – грижа за околната среда и насърчаване на екологичните иновации; подкрепа за отговорните научни изследвания и иновации; противодействие на речта на омразата в интернет и развитие на ранна медийна и цифрова грамотност.

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог