ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2020 Годишен отчет

2020 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2020

Иновации.бг е водещата инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (Фондация ПИК) от 2004 г. насам. Тя включва доклада Иновации.бг, Националния иновационен форум и Конкурса за иновативно предприятие на годината.

  • Докладът Иновации.бг предоставя годишна оценка на иновационните резултати на българската икономика, текущото ú състояние и перспективи за развитие на иновационната система. Иновации.бг 2020 се фокусира върху стратегическата рамка на Европейската комисия за програмния период 2021 – 2027 г. с нейните приоритети и мерки за по-иновативна и по-екологична европейска икономика. Докладът анализира политиката на българското правителство за подпомагане на по-конкурентен бизнес в контекста на нарастващите предизвикателства на световната сцена.
  • Националният иновационен форум е платформа за обмен на идеи и сътрудничество между правителството, бизнес общността и изследователските организации. Той подобрява ефективността на българските компании и засилва иновационния потенциал на икономиката, като насърчава въвеждането на нови продукти и технологии и улеснява бизнес контактите с европейските партньори. През 2020 г. Националният иновационен форум събра виртуално 180 представители на политическата, научната и бизнес общностите, за да споделят своите възгледи за капацитета на България в постигането на устойчивост чрез иновации през изминалата година на предизвикателства, белязана от пандемията COVID-19.
  • Конкурсът за иновативно предприятие на годината е отворен за участници от всички сектори на индустрията в цялата страна. В конкурса се отличават иновативни предприятия, които са разработили нови или са подобрили значително своите съществуващи продукти, услуги или процеси през последните три години. Финалистите в конкурса получиха и правото да използват марката „Високи постижения в иновациите“ на Фондация ПИК.

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог