ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2022 Годишен отчет

2022 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2022

Иновации.бг – водещата инициатива на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ от 2004 г. – включва доклада Иновации.бг, Националния иновационен форум и конкурса „Иновативно предприятие на годината“. 

  • Докладът Иновации.бг осигурява годишна оценка за иновационното представяне на българската икономика, текущото състояние на иновационната система и прогнозите за тяхното развитие. Иновации за дигитален и зелен преход е темата на доклада Иновации.бг 2022. Докладът анализира българските публични политики и инвестиционния климат за подпомагане на конкурентоспособен бизнес. 
  • Националният иновационен форум представя най-добрите иновативни български компании. В изданието си през 2022 г. Форумът събра повече от 200 представители на политическите, изследователските общности и бизнеса, за да споделят своите виждания за капацитета на България за цифров и зелен преход. 
  • Конкурсът „Иновативно предприятие на годината“ отличава иновативни предприятия, които са разработили нови или са подобрили значително съществуващите си продукти, услуги или процеси през последните три години.

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог