ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 1999 Годишен отчет

1999 Годишен отчет

Акценти в дейността през 1999

През 1999 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ продължи да се фокусира в посока изграждане на информационно общество и икономика на знанието. Най-значима инициатива през годината беше Интернет алианс за икономическо развитие – частно-публично партньорство, създадено с цел насърчаване на използването на интернет и електронната търговия като движеща сила за устойчив икономически растеж в България.

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог