ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2002 Годишен отчет

2002 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2002 г.

През 2002 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ продължи да затвърждава водещите си принципи в посока засилване на регионалното сътрудничество, борбата срещу корупцията, фокусирайки се върху изследователската си дейност за изграждане на общество, базирано на знанието. Бяха извършени анализи и съставени доклади по ключови теми за цифровата готовност на страната по отношение: е-образование, е-общество, е-икономика и е-управление.

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог