ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2011 Годишен отчет

2011 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2011

През 2011 година фондация „Приложни изследвания и комуникации“ с гордост отбеляза своята 20 годишнина. От своето създаване фондацията непрекъснато разширява усилията си в подкрепа на икономиката на знанието, в развитието на иновационната култура, разширяването на международните контакти и присъствие на публичните институции и на частния бизнес сектор.

Акценти на дейността през 2011 г.:

  • Седмият национален иновационен форум на тема „Иновации и конкурентоспособност,“ проведен през месец май 2011 г., беше организиран съвместно от фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Представителството на ЕК в България и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. На форума присъства и Министър-председателят на Република България, г-н Бойко Борисов, който описа стъпките, предприети от правителството с цел подкрепа на иновациите в страната. Събитието беше посетено от редица министри и представители на Европейската комисия, както и от бизнес лидери, високопоставени академици и ръководители на водещи организации на гражданското общество. Фондацията представи резултатите от годишното проучване на иновациите в България, описани в доклада Innovation.bg за 2011 г.
  • Докладът Innovation.bg за 2011 г. беше представен по време на Седмия национален иновационен форум. Той изтъква някои положителни тенденции по отношение на иновациите в България, включително високите темпове на растеж, отбелязани в иновационния индекс на Европейската комисия. Докладът подчертава и факта, че в резултат на икономическата криза в България конкуренцията на българските пазари е нараснала, което от своя страна е довело до маркетингови и организационни иновации.
  •  Проектът „Парламенти и гражданско общество за технологични оценки“ (PACITA) започна през 2011 г. Целта му е да популяризира понятието (парламентарна) технологична оценка (ТО или ПТО) и да задълбочи осведомеността по този въпрос сред политиците в ЕС като се наблегне върху страни, където тази концепция и свързаните с нея методологии и инструменти са все още слабо познати. Проектът ще продължи до 2015 г.
  • Проектът „Насърчаване на способностите за оценка на научните изследвания, технологиите и иновациите в региона на Югоизточна Европа” (EVAL-INNO) започна през месец май 2011 г. Целта му е да подобри националния и регионалния капацитет за извършване на оценки в сферата на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите, за да се увеличат ползите от тези дейности за обществото. – По проекта „Проучване на научните постижения и основната изследователска инфраструктура в областта на околната среда в Китай: форсайт, потенциални възможности и пътни карти” (SPRING) през юли 2011 г. в Пекин, Китай беше проведена международна работна среща. В нея участваха експерти в сферата на околната среда от Китай и Европа, които идентифицираха ключови технологии, имащи потенциала да окажат съществено влияние върху живота на хората в следващите 20 години.
  • Третото Авиошоу „Габрово 2011“ беше организирано съвместно от фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Българската асоциация на леката авиация и собственикът на летище „Драгановци“ Мирослав Хинков, в партньорство с Община Габрово. По време на авиошоуто се проведе и секторна среща-семинар на тема „Инвестициите в авиационната индустрия“, на която присъстваха представители на Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия, както и на Българската асоциация на леката авиация.
  • Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ разработи годишния доклад на ERAWATCH за 2011 г., който представя изпълнението на националната иновационна система през годината и идентифицира предизвикателствата и пречките за подобряване на условията в подкрепа на иновациите в страната.
  •  През 2011 г. фондацията се присъедини към мрежата METRIS, инициатива на Генерална дирекция „Научни изследвания”, чиято цел е да бъде водещо място за съхранение на информация за социалните и хуманитарни науки в Европа, както и да служи за основа на сравнителен анализ в тези области в опит да се подобрят политиките, които ги подкрепят.
  • Различни значими събития бяха организирани в рамките на дейността на мрежата от бизнес инкубатори и технологични паркове в Източна Европа и Централна Азия ECAbit. Сред тях са Международния иновативен лагер Тамбов, проведен между 24 и 26 август в град Тамбов, Русия, по време на който бяха предоставени услуги в подкрепа на бизнеса на повече от 150 участници; шестата регионална конференция на ECAbit, Напредък на иновациите в Европа и Централна Азия, беше организирана на 6-8 ноември в Кишинев, Молдова, а през декември в Баку, Азербайджан беше проведена Международна конференция на тема инкубатори на млади предприемачи, на която Фондацията беше съорганизатор.
  • Националният център за безопасен интернет стартира горещата линия за онлайн безопасност ГЛОБ през април 2011 г. Тя е с национално покритие и отговаря на въпросите и тревогите на младите хора, родителите и учителите, свързани с онлайн опита на непълнолетните.

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог