ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / Иновациите: европейски, национални и регионални политики

Иновациите: европейски, национални и регионални политики

Ред. проф. Марин Петров, председател на Експертния съвет по иновации към Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и преподавател в Университета по национално и световно стопанство – София

Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, 2008
ISBN 978-954-9456-12-7
718 страници

Настоящата книга е продължение на монографията „Иновациите – политика и практика“, издадена от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ през 2004 г. Тя третира актуални иновационни проблеми в страната, но се фокусира и върху конкретни практически аспекти на иновациите на фирмено равнище в светлината на членството на България в ЕС. В нея освен български участват и автори от други страни-членки на ЕС.

В книгата се разглеждат някои аспекти на глобализацията и съвременни модели на разпространяване на знания, трансфер на технологии, партньорство между научните и бизнес кръговете и правителствата. Прави се характеристика на иновационната политика на Европейския съюз, на нейните финансови инструменти и възможностите за тяхното използване.

Публикуването на книгата беше осъществено с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт“.

Пълен текст на книгата (Adobe PDF, 11.2 MB)

Блог