ARC FUND
ARC FUND / Некатегоризирани / 2001 Годишен отчет

2001 Годишен отчет

Акценти в дейността през 2001

През 2001 г. Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ фокусира дейности си върху следните теми и инициативи:

  • Промотиране и развитие на информационно общество и икономика на знанието
  • Оценка на електронната готовност на България
  • Инициативи на политическо ниво: Интернет алианс за икономическо развитие
  • Фокус върху иновациите
  • Регионална иновационна стратегия за Южен централен район на България
  • Инициатива за технологично сътрудничество на Балканите

 

Пълен текст (Adobe PDF)

Блог